VISAN | BEZBEDNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU

U lepezi poslonvnih delatnosti Visana, možemo ponuditi i uslugu vošenja poslova bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. Vršimo obuku i osposobljavanje svih zaposlenih radnika za bezbedan i zdrav rad, a prema programu ustanova.

Vršimo izradu sledećih normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu:

  • Akt o proceni rizika
  • Pravilnik bezbednosti i zaštite zdravlja na radu
  • Program obuke radnika iz bezbednosti i zaštite zdravlja na radu za sve profile zanimanja
  • Vođenje kartona evidencije
  • Izrada testova