EN 16636 | Evropski standard za pružanje usluga kontrole štetočina

Sa radošću i ponosom Vas obaveštavamo da je u maju 2016. godine organizacija Zavod za DDD VISAN je uspešno završila proces sertifikacije od strane sertifikacionog tela DQS doo Srbija po principima CEPA-e (Confederation of European Pest Management Associations) te je postala jedna od prvih organizacija u Republici Srbiji koja je sertifikovana prema Evropskom standardu za kontrolu štetočina: EN 16636 (pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije).