VISAN | PREPARATI
VIZEMSOLON R | GEL MP (Gel protiv buba)

Gel MP sa aktivnom materijom Imidacloprid je sredstvo protiv bubarusa i bubašvaba.

 

Preparat za suzbijanje bubašvaba i bubarusa (Blattodea, Blataria) pogodan za primenu bez ometanja poslovnih aktivnosti i uz prisustvo klijenta. U domaćinstvima, objektima javnog zdravlja, hotelima, kancelarijama, industrijskim objektima, poljoprivrednim objektima itd. Broj tretiranja u toku godine nije ograničen.

 

Preparat deluje kao mamak za bubašvabe i bubaruse (Blattodea, Blataria). Bube prilaze preparatu, konzumiraju i uginjavaju. Nema neprijatnih mirisa i iritacije disajnih organa. Nema “prskanja” u prostoriji i nema potrebe za evakuacijom iz prostorije u toku i nakon primene preparata.