Razvoj VISAN sistema
...

Razvoj VISAN sistema

Ekološka i sanitarna zaštita je više od dvadeset godina osnova rada poslovnog sistema VISAN. Započeta je poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, da bi se, saglasno razvoju Visana širila prema kompleksnim sadržajima, koji danas obuhvataju veliki broj nosećih i pomoćnih aktivnosti u ovoj oblasti.

Start
 • 1.1.1990.
  osnivanje-visan

  OSNIVANJE

  Društvo za ekološku i sanitarnu zaštitu „Visan“ d.o.o. osnovano je 21. maja 1990. godine u Beogradu, opština Zemun kao preduzeće za pružanje usluga iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Poznato je kakav je to bio početak, jer je preduzetnička inicijativa tada bila u povoju. Takođe je poslovično poznato da je to preduzeće bilo osnovano u porodičnoj kući, uz veliku podršku porodice Ćurčić i njihovih prijatelja.

 • 2000
  1999-zahvalnica

  Zahvalnica

  1999 zahvalnica

  Zahvalnicu za patriotski i ne sebičan doprinos u jačanju odbrambene sposobnosti SRJ.

 • 2004
  2004-gramat

  GRAMAT

  Božjom milošću pravoslavni arhiepiskop Pećki Mitropolit Beogradsko – Karlovački i Patrijarh srpski odlikuje Gramatom gospodina Predraga Ćurčića za dat stručni doprinos na zaštiti ikonostasa pri svetom hramu Roždestva Presvete Bogorodice u Zemunu bez ikakve novčane nadoknade, 2004 godine.

  2004 gramat

 • 2005
  2005-oskar-kvaliteta

  OSKAR KVALITETA

  Raznovrsni sadržaji i kvalitet usluga koje pruža poslovni sistem nisu ostali ne zapaženi, pa je VISAN 2005. godine nagrađen Oskarom kvaliteta.

  2005 Oskar kvaliteta

 • 2007

  100 USPEŠNIH

  Vlasnik Visana Predrag Ćurčić je ušao u prvih 100 uspešnih preduzetnika i menadžera Srbije prema knjizi ENCIKLOPEDIJA PRAKTIČNOG PREDUZETNIŠTVA I MENADŽMENTA.

 • 2008

  100 najuspešnijih preduzeća u Srbiji

  Na BRAND FAIR četvrtoj međunarodnoj manifestaciji VISAN je uvršćen u 100 najuspešnijih preduzeća u Srbiji.

 • 2009

  100 najuspešnijih preduzeća u Srbiji

  Visan osvaja četvrto mesto u Srbiji u kategoriji malih i srednjih preduzeća za korporativnu društvenu odgovornost.

  2008 - PKS

...