O nama

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator type=”normal”][blockquote text=”Društvo za ekološku i sanitarnu zaštitu „Visan“ d.o.o. osnovano je 21. maja 1990. godine u Beogradu, opština Zemun kao preduzeće za pružanje usluga iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.” width=”100″][vc_column_text]Poznato je kakav je to bio početak, jer je preduzetnička inicijativa tada bila u povoju. Takođe je poslovično poznato da je to preduzeće bilo osnovano u porodičnoj kući, uz veliku podršku porodice Ćurčić i njihovih prijatelja. Ako se tome doda da je ubrzo Srbija zaplovila u međunarodne sankcije i da su uslovi poslovanja bili izuzetno složeni, onda je jasno da je za opstanak bila potrebna i velika stručnost i visoki stepen lične hrabrosti. Na kraju se pokazalo da se i takve teškoće mogu savladati ako se dosledno vodi stalna briga o kvalitetu usluga i ako se poštuju ugovoreni rokovi. Visan je lagano ali sigurno osvajao tržište u Srbiji.

Poslovna politika Visana imala je svoj razvojni put, koji traje više od dve decenije. Početni segment u toj politici obuhvatao je dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Taj početni segment bio je klica razvoja, koja se širila saglasno rastu Visana i omogućila da postane pravi poslovni sistem. Danas se može reći da je za Visan karakteristična veoma široka poslovna politika, koja se uprkos brojnim poslovnim programima i dalje kreće u okvirima primarne zdravstvene zaštite, ali sa potpunim i kompleksnim programom, koji upravo primarnoj zdravstvenoj zaštiti pruža veliki razvojni zamah.

 

Programi poslovnog sistema Visan obuhvataju ekološku i sanitarnu zaštitu, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, zaštitu bilja, suzbijanje korova, zaštitu od ptica i protivpožarnu zaštitu. Tome treba dodati i programe osvajanja novih proizvoda i tehnologija, obrazovanje kadrova, naučno istraživački rad, izdavačku delatnost, proizvodnju i promet otrovnih materija i zastupništva. Poslovna politika Visana ne samo da je prethodila organizacionom razvoju ovog poslovnog sistema, već je u punoj meri pratila osnovnu koncepciju porodice Ćurčić da se svim segmentima poslovanja stvore sopstveni razvojni resursi, uz istovremeno kvalitetno obavljanje svih aktivnosti, bitnih i za razvoj poslovnog sistema, ali i za društvene potrebe u oblasti primarne zdravstvene zaštite.

 

Ekološka i sanitarna zaštita je više od dvadeset godina osnova rada poslovnog sistema VISAN. Započeta je poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, da bi se, saglasno razvoju Visana širila prema kompleksnim sadržajima, koji danas obuhvataju veliki broj nosećih i pomoćnih aktivnosti u ovoj oblasti.

Drugim rečima VISAN je nastojao da poslovno osvoji široku oblast ekološke i sanitarne zaštite, kroz pružanje usluga, ali i kroz stalnu ekološku brigu o svom okruženju i da u tom smislu radi i na edukaciji kadrova i na razvojnim programima, sve do sopstvene izdavačke delatnosti, kojom se kompleksno prilazi ekološkoj teoriji i praksi u domaćim i inostranim uslovima.
Sve je to rezultiralo da se više od dvadeset godina u poslovnom sistemu Visan vodi i briga o održivom razvoju. Pored ekološke i ekonomske komponente, u radu Visana važno mesto imaju i sadržaji koji se odnose na društvenu zajednicu, u čijem okruženju posluje. Time se omogućava da se od strane društva oceni u kojoj meri Visan ispunjava kriterijume sopstvene korporativne društvene odgovornosti. Takav odnos prema društvenoj zajednici nije prošao ne zapaženo. Visan je 2009. god. osvojio visoko četvrto mesto u Srbiji za odgovorno društveno poslovanje u kategoriji malih i srednjih preduzeća.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator type=”normal”][blockquote text=”Visan je, zapravo, jedinstveno ime za veći broj preduzeća koja u Srbiji i delom u Crnoj Gori razvijaju osnovni strateški cilj koji je još 1990. god. postavio vlasnik ovog sistema Predrag Ćurčić, da se rast konkurentnosti na tržištu obezbeđuje preko pružanja usluga visokog kvaliteta, da se finansijski rezultat i profit investira u nova znanja i tehnologije i da se svakim segmentom poslovne aktivnosti mora doprinositi unapređenju ukupnog kvaliteta života, kao osnove na kojoj će se graditi ugled Visana u Srbiji i van nje.” width=”100″][vc_column_text]Taj strateški cilj je bio zvezda vodilja u razvoju Visana koji je danas, posle dve decenije, izrastao u jedan snažan poslovni sistem koji svoje uspešno poslovanje zasniva na integrisanom sistemu menadžmenta, sa međunarodnim ISO standardima i na opredeljenju da se prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini, ostvaruje samo stalnim visokim kvalitetom usluga i proizvoda, kao i razvojem koji je zasnovan na realnim programima i uz podršku društvene zajednice. Tu jedinstvenu razvojnu filozofiju poslovnini sistema Visan ostvaruje u pet preduzeća u Srbiji i Crnoj Gori i četiri predstavništva u pojedinim gradovima Srbije.[/vc_column_text][vc_separator type=”normal”][blockquote text=”To su: VISAN u Beogradu, VISAN CG u Kotoru, ZAVOD ZA DDD VISAN u Beogradu, Visoka zdrastveno – sanitarna škola strukovnih studija VISAN u Beogradu i EKOVISAN INSTITUT, takođe u Beogradu, uz predstavništva poslovnog sistema Visan u Čačku, Vranju, Sremskoj Mitrovici i Kraljevu.” width=”100″][vc_separator type=”transparent” up=”5″ down=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”3482″ css_animation=”appear” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”150×150″ img_link=”http://www.zavodvisan.com/” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”3481″ css_animation=”appear” border_color=”grey” img_link_target=”_blank” img_size=”150×150″ img_link=”http://www.vzsvisan.com/” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”3479″ css_animation=”appear” border_color=”grey” img_link_target=”_blank” img_size=”150×150″ img_link=”http://www.fondacijamisija.org/” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”3477″ css_animation=”appear” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”150×150″ img_link=”http://demo.visan.rs/dsens/” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image image=”3478″ css_animation=”appear” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”150×150″ img_link=”http://demo.visan.rs/ekovisan-institut/” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][vc_single_image css_animation=”appear” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”150×150″ alignment=”center” img_link=”http://demo.visan.rs/visan-cg/” image=”3480″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator type=”transparent” up=”5″ down=”5″][/vc_column][/vc_row]

1 comment

  1. Pingback: 2antagonism

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *