VISAN | PREPARATI
VIZEMSOLON R | OBLOŽENI MAMAK (MEKI MAMAC, MEKI MAMAK, PASTA BAIT) – PREPARAT ZA SUZBIJANJE ŠTETNIH GLODARA

Preparat VIZEMSOLON (PB) MP – Obloženi mamak pripada drugoj generaciji antikoagulantnih rodenticida. Preparat se koristi za suzbijanje štetnih glodara u domaćinstvu, komunalnoj higijeni, skladištima, industrijskim objektima, farmama i napolju.

 

Aktivna supstanca u preparatu VIZEMSOLON (PB) MP je bromadiolon koji pripada grupi sporodelujućih otrova iz grupe kumarina. Crveno obojeni mamci sadrže 0,005% bromadiolona, koji je nanešen na biljni nosač.

Protivotrov Vitamin K.

Preparat je u stanju paste upakovan u papirnim kesicama i kao takav bez otvaranja kesice se postavlja na željeno mesto.

 

Preparat VIZEMSOLON (PB) MP namenjen je za uništavanje sivih pacova (Raitus norvegicus), crnih pacova (Rattus rattus) i kućnih miševa (Mus musculus).