VISAN | PREPARATI
VIZEMSOLON PF | PARAFINSKI MAMAK – PREPARAT ZA SUZBIJANJE ŠTETNIH GLODARA

Preparat VIZEMSOLON – PF gotov parafinski mamak pripada drugoj generaciji antikoagulantnih rodenticida. Preparat se koristi za suzbijanje štetnih glodara u domaćinstvima, komunalnoj higijeni, skladištima, industrijskim objektima, farmama i na polju.

 

Aktivna supstanca u preparatu VIZEMSOLON – PF gotov parafinski mamak je bromadiolon koji pripada grupi sporodelujućih otrova iz grupe kumarina. Crveno obojeni mamci sadrže 0,005% bromadiolona, koji je nanešen na biljni nosač.

Protivotrov Vitamin K.

Zajednička osobina svih kumarinskih preparata je da u organizmu sprečavaju zgrušavanje krvi. Mehanizam njihovog dejstva zasniva se na antagonizovanju vitamina K, odnosno ometanju sinteze protrombina, prokonvertina, antihemofiličnog faktora B i Stjuartovog faktora koagulacije krvi u jetri. Pored toga, ova jedinjenja oštećuju i zidove krvnih kapilara i izazivaju masivna krvarenja u čitavom organizmu.

 

Delovanje ovih preparata se ne zapaža odmah, već je potrebno da ih glodari unose u organizam nekoliko dana uzastopno (najmanje 2-3 dana), da bi se ispraznile rezerve vitamina K. Početni simptomi trovanja (malaksalost, zamor, apatija, nesiguran hod, povraćanje i dijareja) mogu se zapaziti po isteku drugog ili trećeg dana od konzumiranja otrova. U kasnijim fazama najupadljiviji znaci trovanja su krvarenja različitog stepena u koži i sluzokožama uz prisutne znake akutne anemije, hematurije, hematemeze, melene i epistakse. U terminalnoj fazi dolazi do masivnih krvarenja u mozgu, perikardu, toraksu, nadbubregu, retini, želucu, crevima, što ima za posledicu smrt otrovanih životinja.

 

Preparat VIZEMSOLON – PF gotov parafinski mamak namenjen je za uništavanje sivih pacova (Rattns norvegicus), crnih pacova (Rattus rattus) i kućnih miševa (Mus musculus).