Stabilno poslovanje preduzeća Visan u Srbiji otvorilo je pitanje razvoja, pa je 2000. godine registrovano novo preduzeće za ekološku i sanitarnu zaštitu VISAN CG sa sedištem u Kotoru. I na ovom tržištu postignut je odgovarajući uspeh, a proizvodni program je imao identične karakteristike kao i matično preduzeće u Beogradu.