Društvo za ekološku i sanitarnu zaštitu „Visan’’ d.o.o. sa tradicijom postojanja od 25 godine, pored ostalih delatnosti bavi se i proizvodnjom biocidnih proizvoda koji se koriste za suzbijanje glodara.

Biocidni proizvodi Visana su rodenticidi za opštu i profesionalnu upotrebu koji se koriste za suzbijanje miševa i pacova u domaćinstvima, javnim objektima, industrijskim objektima, farmama i skladištima.

Tehnološki proces proizvodnje čvrstih biocidnih proizvoda ne zahteva vodu, što eliminiše rizike zagađivanja zemljišta i vodotokove. U toku tehnološkog procesa nema isparavanja tako da tako da ne dolazi do zagađenja vazduha. Tehnološki proces proizvodnje čvrstih biocidnih proizvoda ne utiče na životnu sredinu.

VISAN | PREPARATI

VIZEMSOLON PF

SAZNAJTE VIŠE

VIZEMSOLON P

SAZNAJTE VIŠE

VIZEMSOLON R

SAZNAJTE VIŠE

VIZEMSOLON PB (MP)

SAZNAJTE VIŠE

MRAVICID MP

SAZNAJTE VIŠE
DERATIZACIONA KUTIJA
U CILJU BEZBEDNOG POSTAVLJANJA ZATROVANIH MAMACA VISAN JE PROIZVEO I PATENTIRAO U SOPSTVENOJ PROIZVODNJI DERATIZACIONU KUTIJU USKLAĐENU SA ZAHTEVIMA HCCP STANDARDA.
NOVOSADSKI SAJAM 2012

Deratizaciona kutija, kao hranilica za postavljanje zatrovanih mamaka koristi se u oblasti javnog zdravstva, komunalne higijene i veterine, poljoprivrede, kontrole štetočina, ekološke zaštite, a u cilju sprovođenja preventivno sanitarnih mera, radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti pri vršenju poslova deratizacije.

 • Deratizaciona kutija (deratizaciona stanica) je izrađena od brizgane plastike.
 • Otporna je na temperature od -30°C do +50°C.
 • Mase 0,6kg.
 • Proizvod je patentiran i atestiran za upotrebu.
 • Deratizaciona kutija ima bravicu koja se otvara originalnim ključem.

Deratizaciona kutija, kao hranilicu za postavljanje zatrovanih mamaka u pogledu oblika i veličine, rasporeda unutrašnjeg prostora shodno svojoj nameni sa jedne strane, kao i obezbeđenje rastura mamaka, uštede u količinama postavljenih mamaka, zaštićenost mamaca od meteoroloških uslova, jednostavnost postavljanja, rukovanja, kontrole i vođenja evidencije, lakog održavanja, obezbeđenje za nepristupačnost dece i korisne životinje, vidno upozorenje, zaštita zemljišta i voda, očuvanje i unapređenje zaštite životne sredine u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005, usklađenost sa zahtevima HACCP i estetski utisak.

KARAKTERISTIKE:

 • visok ekološki nivo zaštite i unapređivanja životne sredine
 • u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda, posebno ISO 14001:2004 i zahtevima HACCP
 • kontrolisano izlaganje
 • zaštićen mamac od meteoroloških uticaja
 • zaštićeno zemljište i voda
 • nepristupačan za korisne životinje
 • nepristupačan deci
 • uštede u količini postavljenih mamaka i obezbeđeno od rastura
 • izražena efikasnosti
 • dobra evidencija i kontrola (kartiranje), vidno upozorenje
 • odgovarajuće fiksiranje (korpa, klupa, stub svetiljke, elektro stub, ograda, obala utvrda itd.)
 • estetski utisak
 • dug vek trajanja