VISAN poslovanje zasniva na integrisanom sistemu menadžmenta, sa međunarodnim ISO standardima i na opredeljenju da se prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini, ostvaruje samo stalnim visokim kvalitetom usluga i proizvoda, kao i razvojem koji je zasnovan na realnim programima i uz podršku društvene zajednice.

VISAN | USLUGE KOJE PRUŽAMO
VISAN
PROIZVODNJA
VRATIMO PTICE
PRIRODI
KONTROLNO TELO
VISAN
ZASTUPNIŠTVO I
DISTRIBUCIJA
BEZBEDNOST I ZAŠTITA
ZDRAVLJA NA RADU
SKUPLJANJE I TRANSPORT
MATERIJALA

Copyright © 2023 VISAN. All Rights Reserved